Photograph
Kormorany

Kormorany na rozlewisku Narwii, 2 kilometry od Łomży

Strona główna